Konzultanti Infonie získali certifikáty ZEND PHP

28.4.2006

Konzultanti Infonie získali certifikáty  ZEND PHP

Čtyři konzultanti společnosti Infonia úspěšně tento týden absolvovali kurs u společnosti ZEND a získali ZEND PHP Certification.

PHP certifikace u společnosti ZEND představuje v oblasti PHP ekvivalent k certifikacím, které provádějí společnosti Microsoft (C++, C#, ...) nebo Sun Microsystems (JDK, J2EE, J2ME).

Programová platforma PHP patří mezi nejrozšířenější programovací jazyk pro "webové" projekty, který se dá v té "jednodušší" podobě naučit během pár dnů, avšak pro složitější nebo Enterpise řešení (využívané převážně u velkých společností) je nutná podrobná znalost mnoha vlastností tohoto programovacího jazyka i zkušenosti z praxe na řešení menších i větších projektů.

Majitel certifikátu "Zend Certified Engineer" vydávaného společnosti ZEND zaručuje, že jeho majitel:

  • perfektně ovládá běžné postupy a řešení (práce se "sessions", "cookies", "emailové rozhraní", "práce s RDBMS", …) i méně známé vlastnosti PHP na profesionální úrovni(jak zabezpečit kód proti běžným útokům "Cross Site Scripting, SQL Injection, ....", využívaní "cache")
  • umí snadno rozeznat běžné programátorské chyby v PHP kódu
  • má za sebou už běžnou programátorskou praxi v PHP
  • orientuje se v technologiích používaných pro programovaní v PHP
  • absolvoval testy připravené světovou "špičkou" v oblasti PHP

Více informací:

Jan Macháček
ředitel společnosti
+420 284842129

 

Infonia > Blog > Konzultanti Infonie získali certifikáty ZEND PHP