Fonio: další pokroky

20.9.2006 Nová verze redakčního systému Fonio přináší další vylepšení

Fonio: další pokroky

Náš redakční systém prochází neustálým vývojem, který si žádá nejen měnící se okolní prostředí, ale také jako reakce na vyšší nároky klientů.

Schování sekcí

Nově můžeme jakoukoli sekci označit jako "schovanou", ta se poté na webové prezentaci nezobrazí. Tato sekce je normálně vidět v administrativní části, lze tedy v ní provádět zásahy.

Schování je především dobré k přípravě budoucího obsahu. Stačí si sekci jednoduše označit jako schovanou a poté si v ní editovat. Po zkontrolování se jednoduše schování zruší.

Obrazové Přílohy

Výraznou změnu a vylepšení zaznamenala práce s přílohami. Fonio standardně zpracovává obrázky a další dokumenty.

Obrázky typu JPG, GIF a PNG si systém sám v prezentaci zvětšuje nebo zmenšuje, podle vašeho nastavení (nastavuje se v sekci).

Pokud má sekce, článek nebo produkt přiřazeno více obrázků, automaticky se zobrazí možnost jejich zobrazení v takzvané galerii.

Podpora OpenOffice

Nově podporuje práci s dokumenty OpenOffice (odt, ods).

Více informací


+420 284842129

Infonia > Blog > Fonio: další pokroky
Všechny údaje jsou povinné.
Infonia.cz

E-mail: info@infonia.cz