GDPR a jeho vliv na podnikatele

13.4.2018

GDPR a jeho vliv na podnikatele

GDPR neboli General Data Protection Regulation je nová revoluční legislativa Evropské Unie. Vznikla již v roce 2016, ale účinnosti začne nabývat až od 25. května 2018. Jedná se o zkvalitnění a zvětšení ochrany osobních dat všech občanů, kteří shromažďují nebo zpracovávají údaje Evropanů, společností a institucí působících na evropském trhu.

Úprava způsobu zpracování dat

Pokud si myslíte, že nejde o všechny instituce či firmy, mýlíte se. Vztahuje se na všechny právnické i fyzické osoby, agentury či orgány veřejné moci. Jedná se například o zdravotnické či bankovní instituce, veřejnou správu, školství, ale také o internetové obchody zvané e-shopy, Facebook či Google. Pokud v dohledné době nezměníte svůj dosavadní způsob zpracovávání osobních údajů, postihne vás nemalá pokuta.

Toto ustanovení zavádí celou řadu nových pravidel, které budou muset všichni občané EU dodržovat. Také s sebou nese jednu hlavní přednost, a to rovnocennost v celé Evropské Unii. Nařízení dopadne skutečně na každého, kdo pracuje s anonymními údaji zmíněných níže. 

S jakými údaji GDPR pracuje?

  • obecné údaje
  • organizační údaje
  • genetické údaje
  • biometrické údaje

Obecné údaje

Mezi obecné údaje nepatří pouze jméno a příjmení, pohlaví, věk, datum narození, osobní stav, ale také fotografie, rasový a etnický původ, sexuální orientace nebo IP adresa.

Organizační údaje

Do této skupiny patří emailová adresa a telefonní čísla.

Genetické údaje

Zdědené nebo získané znaky, zdravotní stav člověka.

Biometrické údaje

To znamená otisk prstu, snímek obličeje a nebo podpis.

 

Nařízení bude jednotně platit v celé Evropské Unii a zamíří do všech firem, agentur, institucí a i k živnostníkům, kteří zacházejí s osobními údaji. Může se jednat o zaměstnance, zákazníky, klienty a dodavatele. Hlavní předností tohoto ustanovení je ochrana digitálních práv občanů Evropské Unie.

 

Infonia > Blog > GDPR a jeho vliv na podnikatele
Všechny údaje jsou povinné.
Infonia.cz

E-mail: info@infonia.cz