Jak legálně snížit daně

28.9.2016

Jak legálně snížit daně

Pořízením dlouhodobého nehmotného majetku - Nehmotným majetkem se rozumí nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva a jiný majetek podle Zákona o účetnictví. Za nehmotný majetek jsou považovány i webové stránky či e-shopy.

Zatímco při pořízení dlouhodobého hmotného majetku (cena pořízení vyšší než 40.000 Kč, doba použitelnosti delší než 1 rok – viz §26 odst. 2 ZDP) nelze pořizovanou věc uplatnit jako daňový výdaj a je nutné předmět zařadit do majetku a odpisovat. U dlouhodobého nehmotného majetku (vstupní cena vyšší než 60.000 Kč, doba použitelnosti delší než 1 rok – viz §32a odst. 1 ZDP) v daňové evidenci lze celý výdaj uplatnit jako daňový v roce pořízení.

Pokud tedy zvažujete, zda investovat vyšší částku do nových webových stránek či e-shopu letos - rádi Vám pomůžeme.

Vytovříme Vám kvalitní webové řešení, které Vám v příštím roce přinese nové zisky a letos ušetří na daních.


Chcete investovat do nového webu?

Neváhejte a kontaktujte nás.

x
...nebo nám napište pomocí kontaktního formuláře
Infonia > Blog > Jak legálně snížit daně
Všechny údaje jsou povinné.
Infonia.cz

E-mail: info@infonia.cz