Jak začít se SEO

23.6.2016

Jak začít se SEO

Pokud je cílem webu prosperovat, měl by jeho majitel pamatovat na SEO optimalizaci. Dříve se jednalo o relativně neznámý termín, který je však v současné době nezbytné znát. Se SEO optimalizací může začít kdokoliv, je třeba však pamatovat na její důležitá pravidla.

Analýza webu

Ne pro každý web je vhodné aplikovat stejnou strategii pro optimalizaci, proto se nejprve provádí SEO analýza, která odhalí nedostatky webu a následně také umožní naplánovat již samotný postup optimalizace. Hlavním cílem analýzy je zjištění nedostatklů pro ON page SEO. To je důležité, aby byl web pro vyhledávače zcela validní a mohli ho snadno indexovat. U webu by měl být v pořádku titulek, popis, autor, klíčová slova, autor a rovněž informace pro roboty. Dále se zjišťují HTML chyby na webu, čím méně jich web má, tím pochopitelně lépe. V neposlední řadě se sleduje struktura webu, která odhalí, jestli je na webu dostatek textového obsahu a jestli web obsahuje nadposy ve správném pořadí, tedy H1, H2, H3 apod.

Klíčová slova

Po analýze webu je potřeba všechny jeho případné nedostatky opravit. Hned dalším krokem je analýza klíčových slov, které budou použity pro OFF page SEO, tedy pro rozšiřování zpětných odkazů na cizích doménách. Na internetu je celá řada placených i free nástrojů pro hledání slov, specializované firmy ho však dělají v rámci služeb SEO obvykle zdarma. Stanovují se nejčastěji hledaná klíčová slova, která přímo souvisí se zaměřením webu, který se optimalizuje.

Linkovací profil

Linkovací profil je již samotnou strategií optimalizace. Sleduje se s ním počet vytvořených linků a jejich vliv na posun ve výsledcích vyhledávání. Pro jejich sledování existuje celá řada nástrojů, například Collabim a podobné. U SEO platí zásada, že by rozšiřování odkazů mělo být pravidelné a postupné. Jeho účelem je, aby vyhledávače nabyly pocitu, že  je web populární a to právě skrze odkazy, na jiných doménách, které se zaindexují nebo smažou. Při neodborném přístupu mohou vyhledávače shledat, že je rozšiřování odkazů umělé a web dokonce penalizovat. Je proto vhodné se vždy obracet na zkušené firmy, které si s weby vždy vědí rady a znají správné postupy, jak dostat web na vrchol.

Infonia > Blog > Jak začít se SEO