Nastavení schránky - Android

20.5.2019

Nastavení schránky - Android

Zapněte vestavěnou aplikaci E-mail a vytvořte nový účet.

Vypňte vaše přihlašovací údaje - viz následující screen, poté zvolte Ruční nastavení -​ > v dalším kroku vyberte ÚČET IMAP.

snímek_obrazovky_2017-02-11_v 14.13.34.png

Vyplňte nastavení serveru příchozí pošty dle následujících obrázků:

snímek_obrazovky_2017-02-11_v_14.14.29.png

POZOR!!! - jako přihlašovací jméno použijte celou emailovou adresu, včetně domény (na obrázku chybně uvedeno)

Vyplňte Nastavení odchozí pošty dle následujícího obrázku:

snímek_obrazovky_2017-02-11_v_14.16.29.png

Dokončete průvodce vytvořením emailu vyplněním dodatečných informací:

snímek_obrazovky_2017-02-11_v_14.16.57.png

Účet je nyní nastaven

Infonia > Služby > Podpora > Nastavení emailů - zimbra > Nastavení schránky - Android