Nastavení schránky - Outlook

20.5.2019

Nastavení schránky - Outlook

Pozn. Tato verze návodu je určena pro aplikaci Outlook 2016, v jiných verzích se může mírně lišit

Zvolte Soubor, pak Přidat účet.

snímek_obrazovky_2017-02-11_v_14.24.27.png

 Vyberte Ruční nastavení nebo další typy serverů​,  stiskněte Další.

snímek_obrazovky_2017-02-11_v_14.24.40.png

 Zvolte možnost POP nebo IMAP, stiskněte Další.

snímek_obrazovky_2017-02-11_v_14.25.31.png

 

Vyplňte své přihlašovací údaje

Informace o uživateli:
Jmeno Prijmeni
jmeno.prijmeni@domena.cz

Informace o serveru
IMAP
Server příchozí pošty: mail.infonia.com
Server odchozí pošty: mail.infonia.com

Přihlašovací informace
Uživatelské jméno: jmeno.prijmeni@domena.cz
Heslo: (heslo, které jste dostali při zřízení schránky)

Poté stiskněte tlačítko Další nastavení...

snímek_obrazovky_2017-02-11_v_14.27.11.png

Vyberte kartu Server pro odchozí poštu​ a zaškrtněte možnost Server pro odchozí poštu (SMTP) požaduje ověření:

snímek_obrazovky_2017-02-20_v_16.11.26.png

Nyní se přesuňte na kartu Upřesnit a​ nastavte dle následujícího obrázku a potvrďte tlačítkem OK.

Pro server příchozí pošty (IMAP):
Port: 993
typ: SSL/TLS nebo pouze SSL

Pro server odchozí pošty (SMTP):
Port: 587
typ: STARTTLS nebo pouze TLS

alternativně:

Pro server příchozí pošty (POP3):
Port: 995
typ: SSL/TLS nebo pouze SSL

snímek_obrazovky_2017-02-20_v_16.11.33.png

Nyní proběhne test nastavení účtu, pokud je vše správně nastaveno, objeví se stav Dokončeno. Pokračujte klepnutím na tlačítko Zavřít.

snímek_obrazovky_2017-02-11_v_14.28.36.png

Nyní je účet nastaven.

Infonia > Služby > Podpora > Nastavení emailů - zimbra > Nastavení schránky - Outlook
Všechny údaje jsou povinné.
Infonia.cz

E-mail: info@infonia.cz