Reklama na webu

18.10.2014

Reklama na webu

Jakým způsobem je nejlepší provozovat reklamu na webu? Od minulých let nastala řada změn a při volbě ideální reklamy je třeba dbát i na reakce vyhledávačů. Ať už jde o poskytování, nebo o využívání reklamy, jaké mají největší úspěch?

Odkazy v hlavičkách a patičkách webů

V současnosti se jedná o zabijáka mezi reklamami, který dokáže způsobit velmi rychlou penalizaci. Dříve byly odkazy v patičkách velmi populární a uživatelé si je mezi sebou rádi vyměňovali. Jak to ovšem vypadá v indexu? Každý web má nějakou strukturu, která se zvyšuje s každým příspěvkem, nebo každou kategorií. Jestliže se umístí odkaz do patičky, nebo jiného místa, které se zobrazuje na všech stranách struktury, tak může v jediný den vzniknout i několik tisíc zpětných odkazů, záleží na velikosti a struktuře webu. Takovýto vysoký nárůst odkazů u jedné domény nikdy nenechají vyhledávače jen tak a obvykle dojde k jejich odstranění z indexu, případně rovnou k penalizaci. Výjimkou jsou rozsáhlé portály, na které však také metla nových pravidel dolehla. Ideálním řešením je umístění odkazů na vyhrazenou stránku webu, kde bude mít 1 odkaz.

PR reklama na tématických webech

V současné době se jedná o jednu z nejpopulárnějších a to jak pro poskytovatele, tak i pro uživatele. Sepsání reklamního článku a umístění na tématický blog je v současnosti jednou z nejvyužívanějších cest propagace, na kterou se pozitivně dívají i vyhledávače.

Obrazová reklama

Bannery, které se opakují na každé straně struktury webu mohou mít z hlediska SEO stejně negativní účinek jako odkazy v patičce, vyjma velkých portálů, které jsou na takové propagaci založené. Nevýhodou bannerové reklamy je často skutečnost, že je uživateli velmi ignorována. Pokud se však pro ni uživatelé rozhodnou, nabízí se jako ideální možnost využit Adsense či Sklik. Způsob monetizace samotných webů prostřednictvím nabízených prostorů sice klesl na popularitě, ale v kurzu je stále. Pokud plánujete bannerovou propagaci, tématický web by měl být samozřejmostí.

Infonia > Blog > Reklama na webu
Všechny údaje jsou povinné.
Infonia.cz

E-mail: info@infonia.cz