SEO propagace webových stránek

2.6.2015

SEO propagace webových stránek

Optimalizace pro vyhledávače, neboli SEO, je neustále řešeným tématem se kterým se potýká každý provozovatel webu, který má za cíl obsazení kvalitních pozic ve vyhledávání. Úspěšnost na webu je často dána právě tím, jak moc jsou stránky přijatelné pro vyhledávače, tedy především, jak jsou validní svým obsahem a také popularitou na jiných webech.

On page faktory

On page je velmi úzce zaměřeno na obsah webu a jeho validitu. Celý web by měl být pro vyhledávací roboty snadno čitelný. Pokud se tak stane, tak roboti nemají problém s navštěvováním celé jeho struktury a jeho indexací. U každého webu by mělo být základem vyplnění nejdůležitějších informací, a to jsou titulek, popis, klíčová slova, sitemap, informace pro roboty a informace o autorovi. Nastavení těchto hodnot sice není složité, ale pokud u webu nejsou, tak tím uživatel výrazně ztrácí.

Dále je potřeba dbát na textový obsah, ve vyhledávání se zohledňuje i množství textového obsahu, jeho pravidelný příbytek a také struktura. Ta je dána nadpisy H1-Hx, které by vždy měly být ve správném pořadí, opět je to velké plus. V neposlední řadě je třeba dbát na html chyby, pokud je jich na webu mnoho, tak je ideální se postarat o jejich nápravu.

Off page SEO

Zatímco On page SEO se úzce týká samotného webu, tak Off page řeší faktory mimo samotnou stránku a sice její popularitu. Ta je zohledňována především zpětnými odkazy na jiných doménách a dále interakcemi na sociálních sítích. Zpětné odkazy lze vybudovat uměle prostřednictvím katalogů, PR webů, diskuzí, ale i zakoupením odkazů po domluvě s jinými provozovateli, či technikami, které nejsou plně povolené. Umělé rozšiřování odkazů však tvoří základ Off page optimalizace.

Pokud se s rozšiřováním odkazů začne, tak je ideální stanovit, aby byl tento proces průběžný. Pokud vyhledávače zpozorují, že se odkazy rozšiřují pravidelně, tak web obvykle řadí nad pozice webů s menší popularitou. Podmínky pro odkazy se ovšem stále zpřísňují a amatérské rozšiřování může snadno vést až k penalizaci. Je třeba vždy myslet na základní pravidlo, které říká, že by každý odkaz měl působit co nejvíce přirozeně.

Neustálý proces

Častou chybou je mýlka o tom, že je SEO jednorázový proces. Jak ON page, tak i Off page SEO je třeba stále spravovat. U On page toho lze dosáhnout tím, že se bude kontrolovat obsah, budou se mazat nefunkční odkazy a bude neustále přibývat nový obsah. U Off page je pro úspěch nutné si zajistit pravidelný přírůstek zpětných odkazů, v případě provozovatele webu je obvykle nejjednodušší, když tím pověří firmu, která se mu postará o tento proces. U úspěšných webů již není nutné se o proces starat tak intenzivně.

Infonia > Blog > SEO propagace webových stránek