Společnost TOPOGRAF má nejen nový web

13.2.2007 Infonia pomohla s internetem i s organizací nabídky

Společnost TOPOGRAF má nejen nový web

Když nás společnost TOPOGRAF koncem roku 2005 oslovila inovovat jejich internetovou prezentaci, bylo před námi hodně společné práce.
Počátkem ledna 2007 spustila společnost TOPOGRAF moderní web na adrese www.topograf.cz.
Kromě základních informací o aktivitách společnosti, publikují řadu užitečných produktů i pro motoristickou veřejnost.

  • Na svých stránkách nabízí Průvodce dálniční a silniční sítě ČR, který zobrazuje soubor map, grafů a textů obsahující dopravní mapy jednotlivých krajů s aktuálními informacemi pro motoristy a turisty, pro bezpečnou jízdu, plánování cest, včetně aktuálních změn v dopravní síti. Součástí je i síť čerpacích stanic, itinerář nejpoužívanějších tras, atd.
  • Mapa správního uspořádání ČR zobrazuje Správní obvody podle jednotlivých krajů a v jejich rámci i zařazení jednotlivých obcí do správních obvodů.
  • Automapa ČR s nejnovějšími informacemi o silniční síti ČR (v měřítku: 1:1mil.,1:600 000,:500 000, 1:400 000, 1:270 000) v papírovém provedení i
    v digitální formě rastrové i vektorové.
  • Uliční plány Prahy a všech krajských měst a dalších měst ČR s vektorovým zpracováním, s podrobností měřítka 1:20 000.
  • Dosud nepublikovanou novinkou na interetových stránkách je Galerie chyb a omylů, která uvádí na praktických mapových ukázkách příklady chyb a omylů v mapách, ke kterým dochází přebíráním nekvalitních a neověřených informací z terénu
Infonia > Blog > Společnost TOPOGRAF má nejen nový web
Všechny údaje jsou povinné.
Infonia.cz

E-mail: info@infonia.cz