Úspěšný obsah webu

24.9.2014

Úspěšný obsah webu

Pod úspěšným obsahem webu si lze představit mnoho věcí, ale vždy jde především o obsah, který je co nejlákavější pro uživatele, tedy pro návštěvníky stránek. Najde se jen málokdo, kdo by si pročítal obsah, který se mu nelíbí. My si proto představíme základní pravidla pro kvalitní a úspěšný obsah.

Struktura článků

Nejvíce dokáže odradit souvislý text. Každý text by měl začínat velkým nadpisem, který bude od textu oddělený a bude napsaný formou, která láká k přečtení. Dokonce i nezajímavé téma lze pojmenovat tak, aby u potencionálního čtenáře vzbudilo pozornost. Samotný text je vždy potřeba strukturovat do přehledných odstavců, vytvoří se tím optické záchytné body, které usnadňují čtení. Dbát by se mělo i na prvky, jaká mi je tučné písmo, kurzíva, případně barevný text. Jakékoliv oživení textu je důležité

Obsah článku je také podstatný, nikdy nedávejte hlavní sdělení do prvního odstavce, uživatelé už by si zbytek článku nepřečetli. Obsah je ideální situovat tak, aby je úvod nalákal k přečtení hlavní informace se následně nacházeli v samotném textu.

Zde velmi záleží na tom, o jaký text se jedná, pokud jde o firemní sdělení zákazníkům, tak je důležitý účel a informace je vhodné stručně sdělit v samotném úvodu. U magazínů a blogů je ideální dodržet předepsanou strukturu. Pokud je téma obšírné, tak není vhodnou metodou vytvářet dlouhý text, ale navázat na pokračování textu, které už bude v novém článku.

Aktuální témata

Tématika hraje u webů podstatnou roli, provozovatel by se mě zaměřit vždy na co nejširší okruh uživatelů z oboru webu, který provozuje. Tématika webu by měla vždy korespondovat se aktuálními událostmi a záležitostmi, o které je vždy zájem. Zní to jako samozřejmost, ale stále častěji se lze setkat s tématikou, která slouží jen pro vyplnění obsahu webu, pokud by byl takový postup pravidelný, tak by výrazná část uživatelů mohla shledat obsah webu za nezajímavý.

Fonty

Český obsah a znaková sada UTF-8, to je základní formule, která je však nedodržována nejčastěji u webů, které jsou nasazeny na šablonách zahraničního typu. Vybírejte vždy jen fonty plně podporující veškerou diakritiku. Rovněž je potřeba dbát na velikost písma, velké písmo je zárukou úspěchu, protože malé písmo je hůře čitelné a ačkoliv může ušetřit prostor, tak neušetří oči čtenářů.

Sdílení, hodnocení a komentování

U každého článku, nebo jiného obsahu, by měla být možnost sdílení. Díky němu může popularita výrazně narůst, jelikož sdílený obsah uvidí daleko větší okruh uživatelů. Hodnocení článku sice není nutností, ale je to prvek, který je populární, uživatelé velmi rádi hodnotí věci, které se jim líbí, či naopak. To samé platí i o komentářích, jestliže se však obáváte spamu, je ideální integrovat komentování přes Facebook nebo aktivní ochranu proti spamu, která nechá veškeré odkazy neaktivní.

Infonia > Blog > Úspěšný obsah webu